روایــت آدم

وقتی قلم داد به من حضرت استاد ...

 

 

یکی مینویسد

follow plz

یکی هم میتواند بنویسد

mention plz

هرکس به آیین خودش کمبودهایش را فریاد میزند

به زبان اشک

به زبان رشک

...

به زبان سکوت

...

به زبان بی زبانی

 

   + حاجاقا ; ۱٠:٤۱ ‎ب.ظ ; ٢۳ فروردین ۱۳٩۳
comment نظرات ()