روایــت آدم

وقتی قلم داد به من حضرت استاد ...

💠 ‌‌‌به وقت فجر صادق

 

همیشه بودنت کنار من به نفس هایم جان تازه ای می داد

من نمیدانستم که بودنت کنار من هدیه ی خداست

 هدیه ای که خودش مراقبش است وگرنه هزاران بار از دست داده بودمش

من خیلی ساده فکر میکردم .

حرف های زیادی پشت سرم بود .

فکر های زیادی در پی گرفتن داشته هایم بود .

و من ...

ساده بودم که فکر میکردم زندگی به همین سادگی است .

 

   + حاجاقا ; ۳:٠٩ ‎ق.ظ ; ٩ شهریور ۱۳٩٢
comment نظرات ()