روایــت آدم

وقتی قلم داد به من حضرت استاد ...

❄ برف نمی بارد چرا ؟

هرچیزی زیادش دل آدم را می زند

سرما هم میزند

نامرد بد میزند

به زمین گرم میزند

همین یک دقیقه هم که طولانی تر میشود سرمای بودنت

به صورتم که میخورد سوز نداشتنت

در چشمانم یخ میزند اشک هایم

دلم برایت خیلی تنگ می شود   

خیلی یعنی آنقدر که اشک هایم را نمیتوانم در دریای چشمانم مخفی کنم

خیلی یعنی آنقدر که میخواهم نقاب هایی که تمام عمر بر چهره داشتم زمین بگذارم و مانند کودکی بیقرار اشک بریزم برای تو ، برای نبود تو ، برای نداشتن تو . 

این یک دقیقه کار خودش را کرد

 

اکنون راضی هستی ؟

ازین ابهت شکسته

ازین قامت زمین خورده

ازین دل سرمازده

راضی هستی ؟

 

   + حاجاقا ; ۸:۱۱ ‎ب.ظ ; ۳٠ آذر ۱۳٩٢
comment نظرات ()