روایــت آدم

وقتی قلم داد به من حضرت استاد ...

تـــــ . . . و

 

هوس یک تصادف اشتباهی ؛

من تورا اشتباه بگیرم ، سلام کنم

تو تصادفا جوابم را بدهی

بعد هم در بهت نگاه هایی که تصادفا اشتباهی به هم گره خورده اند گم شویم .

یا

روی این صفحه ی بزرگ ، اشتباهی دستم برود روی اسم تو ، زنگ بخورد ...

و تو تصادفا گوشی را برداری؟

   + حاجاقا ; ۱٠:۳٠ ‎ب.ظ ; ٢۱ دی ۱۳٩٢
comment نظرات ()