روایــت آدم

وقتی قلم داد به من حضرت استاد ...

طوسی

اینکه آدم بدونه یه چیزی شدنی نیست و بازم آرزو کنه اونو

حماقت نیست ، امیده ، امید به معجزه

امید به عوض شدن روند دنیا ، امید به شکستن هنجارهای دست و پاگیر

امید به شجاعت یه آدم

امید به چیزی از جنس دوست داشتن ، امید به احساس ، امید به عــ ...

 

   + حاجاقا ; ٧:۳٩ ‎ب.ظ ; ٦ تیر ۱۳٩۳
comment نظرات ()