روایــت آدم

وقتی قلم داد به من حضرت استاد ...

تابستان خود را چگونه گذراندید؟

عجیب بود

دنیا فرق میکرد

چتریای ریخته رو صورت

موهای بلند و موج دار

زندگی جور دیگه ای بود

   + حاجاقا ; ۱٠:٠۱ ‎ق.ظ ; ۱ مهر ۱۳٩٤
comment نظرات ()