روایــت آدم

وقتی قلم داد به من حضرت استاد ...

حال

 

     سرمای هوای رفاقت ، انجماد معرفت به ارمغان آورده است  .

           گرمای آتش نفرت ، خاکستری ای بیش از بلور وجود باقی نگذاشته است .

   + حاجاقا ; ۱٠:٢٢ ‎ب.ظ ; ٧ فروردین ۱۳٩٢
comment نظرات ()