روایــت آدم

وقتی قلم داد به من حضرت استاد ...

اینجانب

 

         کوچه های خیال خالی شده اند

                پرندگان احساس جان داده اند  

                       صفحات جان آتش گرفته اند 

                 

-----------------------------------------------------------------------           

 دود آه کور کرده است چشم هایم را

و ناگاه بارش ابری تر کرد چهره ی این غریب را

             

 

   + حاجاقا ; ۱٠:٤۱ ‎ب.ظ ; ۸ فروردین ۱۳٩٢
comment نظرات ()