طوسی

اینکه آدم بدونه یه چیزی شدنی نیست و بازم آرزو کنه اونو

حماقت نیست ، امیده ، امید به معجزه

امید به عوض شدن روند دنیا ، امید به شکستن هنجارهای دست و پاگیر

امید به شجاعت یه آدم

امید به چیزی از جنس دوست داشتن ، امید به احساس ، امید به عــ ...

 

/ 3 نظر / 3 بازدید
hOda

امید ب عــــ...

یه بنده خدایی

اما گاهی اوقات، دیگران همون امیدی رو که تو قلب آدم باقی مونده لگد مال میکنن... به اون آدم با رفتاراشون توهین میکنن... سرزنشش میکنن بخاطر چیزی که از این دنیا میخواد و تنها چیزی که در توجیه رفتاراشون دارن یه «من عذر میخوام» کوچیکهه .......