الی الأبد

تو امیدواری حال من خوب شود و من امیدوارم وجود تو فراموشم شود ! چه دورند امید های ما ...

/ 1 نظر / 33 بازدید

چه قدر حال نوشته هات غریبن حاجاقا!! ماه عسل امروزو دیدی؟ اگه ندیدی،فردا ببین! به زعم من گردی این دنیا آنقدر ها هم گلو را نمی زند!;)