سایه

ساده

اما عمیق

اگر اینبار هم مثل همیشه حرفم را درک نکردی اشکال ندارد .

دیگر عادت کرده ام بعد از این همه مدت  .

 

دلم برایت تنگ شده است ....

 _ فقط همین _

 

 

----------------------------------------------------------------------------

هنوز هم ناگفته هایم را نمی توانی بخوانی ... دیگر فهمیده ام

بیچاره دل کوچک من ...

                            .... باید فریاد بزند تا حرف هایش را تا بشنوی

/ 0 نظر / 3 بازدید