دل تنگ دل سنگ

 

گاهی آدم فارغ از دلش ، خسته میشود از این همه نفهمیدن 

...

من آدم خاص و ویژه ای نیستم

بودن یا نبودنم برایت فرقی نمی کند

مشکلی نیست

تو با دوستانت خوش باش

همان ها که برایت مهم اند

همان ها که دخالتشان را حمایت

بچه بازی هایشان را عاقلانه

پیشنهاد های احمقانیشان را خیر خواهانه میبینی

این اشتباه من بود

و الان

بعد از 8 ماه است که درک میکنم حرف هایشان را

...

ارزش های من با ارزش های تو برابر نیست

باشد

تفاوت آرمان داریم

باشد

من انتظار احترام دارم و این ربط خاصی به ارزش ها و آرمان هایمان ندارد

ساده ترین چیزی که هیچ وقت نفهمیدی

و این نفهمیدن هایت تو را ...

...

من هنور هم صادقانه دوستت میدارم اما من

من فاطمه

احترامم برایم مهم است

مهم تر از دلم

...

 

همیشه غروری که در مقابلت زمین گذاشتم را نفهمیدی و من تاسف خوردم

تخیلات و افکار موهومت را که دیگر ملالی نیست

 

جلوی رویم در طعنه و نیش و کنایه کم نگذاشتی

پشت سرم را که دیگر ملالی نیست

 

شخصیت و احترامم را که به بازی گرفتی

زخمی شدن دلم را که دیگر ملالی نیست

 

زمانی که نیاز داشتم به دلگرمی بودنت ، نبودن یک هفته ای ات و آن برگشتن دل آزارت را طاقت آوردم

نبودن ازین به بعدت را که دیگر ملالی نیست

 

تا چمن دلگرمی من است و اشک هایم را در دلش مخفی میکند

نبودن کل مدعیان رفاقت را ملالی نیست

 

 

محرم و عزای حسین (ع) که امسال هم دلمان را طلبید

نارفیقان دنیایی و طلبیده نشدن دلمان را ملالی نیست

 

 

الحمدلله

والسلام

شب اول محرم الحرام

./

 

 

/ 1 نظر / 33 بازدید