الم نامه .

راضیم

راضیم از تلاش هام

از تلاش هایی که کردم و کسی ندید

کسانی که می گویند دوستم دارند

دوست میدارندم و فقط از کنارشان بودن زخم میخورم

زخم های عمیق روح من ، غرور من

غروری که به خاطرش از روی آرزوهام رد شده ام و حالا با آنهمه ابهتش بازیچه ی این موجود جدید چارپا شده است .

 

 

/ 0 نظر / 38 بازدید