Ran out of time

 

استعداد بالقوه ام ، که من با همت و پشت کار تمام نشدنیم بالفعلش میکنم

از دست دادن افرادیست که از آنها عشق دریافت میکنم و دوستشان دارم 

. . .

علاقه ام به دوست داشته شدن را از دست داده ام

. . .

دوست داشتن های دوطرفه

به نا کجاآباد میرسند

و دوست داشتن های یکطرفه

مشمئز کننده ترین حس دنیا.

به گمانم باید احساساتم را برای مدتی در خانه به زنجیر بکشم .


/ 0 نظر / 32 بازدید