INFORMATION

 

اگر بالای سر هرکس یک حباب بود که اطلاعات مغز معیوبش رو به نمایش بگذاره؛

درک رفتارهای عجیب و غریب و نامعقول آدم ها خیلی راحت تر میشد

بالای سر من احتمالا اینطوری بود :

یوزر ایز خعلی بیزی

بالای سر هدی میزد :

یوزر ایز به شدت چند بعدی

توی حباب یکی می نوشت :

یورز ایز یک پولدار خنگ 

یکی دیگه :

یوزر ایز خ-ش-پ

یکی :

یوزر ایز یک ابله 

احتمالا بعدی :

یوزر ایز افلیج

بالای سر خیلیا میزد :

یوزر ایز آمارگیر محل 

شایدم :

یوزر ایز یک خاله زنک تمام و کمال 

شاید هم :

یوزر ایز روباه مکار 

یا 

یوزر ایز گرگ طمعکار

زیادند:

یوزر ایز وری وری نفهم ، آگاه باشید 

و هستند به سبک های زیر:

- یوزر ایز خود خفن پندار

-یوزر ایز اهل پز و این حرفا 

- یوزر ایز کلاغ

- یوزر ایز زیرآب زن 

- یوزر ایز این لاو ، اذیتش نکنید :)

- یوزر ایز خشن 

- یوزر ایز وحشی

- یوزر ایز خود درگیر 

- یوزر ایز به شدت رو اعصاب ملت 

- یوزر ایز بچه ، سخت نگیرید 

- یوزر ایز این چلنج 

- یوزر ایز دخنر کش ، مراقب باشید :)

- یوزر ایز بولدوزر

-یوزر ایز نات این مود 

- یوزر ایز به دوش کشینگ د سرانه ی مطالعه ی کشور اون هم یک تنه 

- یوزر ایز علیه السلام 

- یوزر ایز معلم زبان 

- یوزر ایز خسته 

- یوزر ایز دغدغه مند 

- یوزر ایز سلف دیووتینگ 

- یوزر ایز تینکیتگ دت هی ایز تنها مونوپاددار عالم و آدم !!

- یوزر ایز بریده 

- یوزر ایز رنجینگ فرام کمبود محبت 

- یوزر ایز فاتحه مع الصلوات 

یوزر ایز تایپینگ ...

/ 2 نظر / 34 بازدید
yyy

Hohi

h

Hhhh