تاریخ

بچه که بودم فکر میکردم وقتی تولد آدم میشه چون بزرگتر میشیم قراره قدمونم بلندتر بشه برای همین شب تولدم فکر میکردم فرداش دیگه لباسام ممکنه اندازم نشه و شلوارام کوتاه بشه ، یجورایی نگران لباسایی بودم که خیلی دوسشون داشتم . تازه میترسیدم اون لباسی که میخواستم فردا بپوشمش و با کیک و کادوم عکس بگیرم هم بهم کوچیک بشه و نتونم بپوشمش!!

شب تولد ،آدم چه حالیه ؟


/ 1 نظر / 33 بازدید