تلقین

     

            وقتی انتهای محبتت همین جاست 

                      کنکاش های جان فرسای هیچ کسی به آن جایی که باید و شاید نمی رسد .

/ 0 نظر / 3 بازدید