افسانه

 

                                       این دیگر چه افسونی است  !!

 نه تو مرا و نه من تورا

نه تو با من و نه من با تو

نه تو به من و نه من به تو 

 

فهمیدن 

بودن

گفتن

 

و تمام می شود

به همین سادگی . به همین زودی

و ما هنوز هم اندر خم کوچه ی اولیم ...

 

/ 0 نظر / 3 بازدید