مقهور

 

فراموش کردن تو  برای من غیر ممکن است ...

میدانم این کار من نیست....

چرا تظاهر ؟!

 

نمی توانم  و نمی خواهم که بتوانم.                           

-------------------------------------------------------------------------

1- میدونم نمیخونیش ولی ...

2- اتودی که شکوندی برات خریدم . 

 

 

 

/ 0 نظر / 3 بازدید