❄یخبندون

یه صندلی خالی

یه فنجون که ازش بخار بلند میشه

یه ثانیه سکوت

(هجوم-حمله) افکار

یه (نیش-لب)خند که روی لب می ماسه

یه دم عمیق

فنجونی که از دهن افتاد  

و ادامه ... 

 

/ 2 نظر / 39 بازدید
زهرا مغولی

(هجوم-حمله) افکار این افکار لعنتی این افکار تموم نشدنی راستی هجوم؟ یا حمله؟

زهرا مغولی

احمدی!!! یه صندلی خالی... این همون صندلی پدر بزرگت نیست؟؟