راضی نبودن ما به کارهای حداقلی

موفقیت های بزرگ ، از همین موفقیت های پیش پا افتاده ی کوچک که باید در نظر آدم مهم نیایند و مایه ی غرور ادم نشوند ، نشات میگیرند . 

(امیدوارم / ای کاش) ذاتا ، آدمی که زود به خودش غره میشه (نباشی/نبودی)  .

/ 0 نظر / 43 بازدید