⛔ طوفان برده است قرار دریا را ...

 

خواستم این بار من انتخاب کنم

خواستم این بار بدون غرور رفتار کنم

خواستم این بار کسی را ک میخواهم دوست خطاب کنم

 

خواست های گذشته ام را کنار میگذارم

این بار نمیخواهم روی شخصیت نداشته ات حسابی باز کنم ./

 

 

آن چهارشنبه ی کذایی را به یاد داری؟

من خوب در خاطرم هست

من بی تاب ضربه ی دوستانه ای بودم ک هنوز گرمایش را روی گونه ام حس میکردم و تو در تب و تاب بردن یک بازی کودکانه .

من

هنوز هم بی تابم

بی تاب ضریه ای که تو لیاقتش را داشتی ، اما دیگری نوش جانش کرد .

و ... تو

هنوز هم در تب و تابی ؟

 

من

هنوز هم منتظرم

منتظر لحظه ای که هدیه ام را تقدیمت کنم و برق را ببینم که از سرت میپرد .

و ... تو

هنوز هم در همین حوالی هستی

حوالی بت غرور من

 

من

هنوز هم یادت را در دلم آب میدهم

و ... تو

هنوز هم برای من یک تمام شده ی منفور هستی .

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------

- امیدورام کلاهت این سمت ها نیفتد .

 

 

 

/ 5 نظر / 34 بازدید
سمانه

ممنون که اومدید. من با این گلها منظورم رو به مخاطبانم می رسونم. ازشون در نهایت سکوتم تشکر میکنم. ولی به وبلاگشون سر میزنم و اونجا جبران میکنم. [گل]

تسنیم

دلم لرزید.... [خنثی]

hes

my??! معنی تگی ک زدی اینه؟؟ [اوه]

hes

midoonam vali ham in tago nemifahmam ham fek nemikardam mokhatabe post payinit ham hamin bashe! akhe tagashoon yekie!!