شب است و یار

 

وقتی عرفه نزدیک است 

وقتی بوی محرم می آید 

وقتی باران نمی آید 

وقتی شب است و ماه است و یار 

وضو باید ساخت 

و انتهای پیراهن یار را بوسید 

 

/ 1 نظر / 5 بازدید
غریبه

دیگر هوای عشق به دردم نمیخورد... باید رفت یک نفس..