پست های ارسال شده در مرداد سال 1392

آستانه

من نباید من حق ندارم حق ندارم که با ناآرامیم با نشون دادن آشفتگیم مادرمو قلب مهربونشو آزرده کنم نگران ترش کنم وقتی نگرانیشو میبینم آرزوی مرگمو میکنم من من بی لیاقت من من ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 31 بازدید