روایــت آدم

وقتی قلم داد به من حضرت استاد ...

تام _ تمام

                                سنگ                                               مثل                                                          قلب تو                                 سنگین                                             مثل                                                        قدم های من
/ 0 نظر / 26 بازدید

اینجانب

           کوچه های خیال خالی شده اند                 پرندگان احساس جان داده اند                          صفحات جان آتش گرفته اند                    -----------------------------------------------------------------------             دود آه کور کرده است ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 25 بازدید

بدون شرح

این جا        غم هایمان زیاد اند ...               دل هایمان کوچک شده اند ...                        تحمل هایمان کفاف نمی دهند ...                                   طاقت ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 25 بازدید
مهر 97
3 پست
شهریور 97
3 پست
مرداد 97
4 پست
تیر 97
3 پست
خرداد 97
4 پست
اسفند 96
2 پست
بهمن 96
1 پست
دی 96
3 پست
آذر 96
4 پست
آبان 96
9 پست
مهر 96
6 پست
شهریور 96
3 پست
مرداد 96
4 پست
دی 94
11 پست
مهر 94
5 پست
خرداد 94
1 پست
اسفند 93
2 پست
آبان 93
1 پست
مهر 93
2 پست
شهریور 93
3 پست
تیر 93
5 پست
خرداد 93
2 پست
اسفند 92
1 پست
بهمن 92
8 پست
دی 92
5 پست
آذر 92
2 پست
آبان 92
7 پست
مهر 92
2 پست
شهریور 92
14 پست
مرداد 92
21 پست
تیر 92
6 پست
خرداد 92
6 پست
اسفند 91
20 پست
آبی به رنگ آسمان
روژیا هستم یادت نره مهم نیس چقدر بالایی مهم اینه که او بالا لاشخوری یا عقاب....
مجله آنلاین بنیانا
کانال مجله بنیانا در پرشین بلاگ | وب سایت : www.bonyana.com