شب های من

حال که خواب تورا از من میگیرد و من سخت به حرف زدن با تو محتاجم ، من هم به اشک هایم اجازه خواهم داد که علاقه ام به تورا از من بگیرند ./

/ 0 نظر / 5 بازدید