# ادب_دل

بدون شرح

این جا        غم هایمان زیاد اند ...               دل هایمان کوچک شده اند ...                        تحمل هایمان کفاف نمی دهند ...                                   طاقت ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 3 بازدید