# ادب_دل

  یکی مینویسد follow plz یکی هم میتواند بنویسد mention plz هرکس به آیین خودش کمبودهایش را فریاد میزند به زبان اشک به زبان رشک ... به زبان سکوت ... به ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 2 بازدید