درین درین

به راستی بدان و آگاه باش ای جوان نابِخرَد

که غلطی بس اضافی نمودی

که اومدی پزشکی .

دهه! 

 

------------------------------------------------------------------------------

- شدیدا به عصای چون کننده نیازمندم . 

/ 0 نظر / 5 بازدید