میمیری دنیا اگر یکم را بیای ؟

دیروز زنگ زده بودن از اونجا که بیا اینجا کار کن

نامردا خو هی آدمو هوایی میکنن

از جون من چی میخوای دنیا؟!

زنگ زده بودن که شما یه توانایی خارق العاده دارید

منم حاشا نکردم

میگفتن اینکه شما ریتم آهنگ هایی که شنیده باشید رو هرگز فراموش نمیکنید

و قابلیت تشخیص شباهت نوت ها به هم رو دارید

این خیلی مهمه برای آهنگ سازها

و ازین قبیل چرتو پرتا

هی میگفت و میگفت

و من هی سکوت سکوت

هی وسوسه میشدم بگم باشه میام

...

" متشکرم ، من علاقه ای به این کار ندارم "

شپلق

... 

/ 0 نظر / 33 بازدید